Biototal har utvecklat ett kretsloppsssystem för återföring av organiska och oorganiska produkter. Genom Biototals förädling blir detta värdefulla produkter inom framförallt jord- och skogsbruksnäringen.

LEAD-alumn 2011