ChargeStorm är ett cleantech företag som utvecklar laddinfrastruktur-produkter för elfordon. Deras produktportfölj möjliggör för laddoperatörer att ta betalt för och övervaka laddning av elfordon.
LEAD-alumn 2013