Edeva utvecklar och säljer det intelligenta hastighetssäkrande systemet Actibump. Systemet selekterar på hastighet och ger en påminnelse till fortkörare. Alla som kör i laglig hastighet passerar obemärkt och därigenom ger Actibump framkomlighet i rätt hastighet.

LEAD-alumn 2014