Glycobond utvecklar och producerar unika kolhydratbindande reagens som ger helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar. Ett första användningsområde är diagnostik av levercancer.

LEAD alumn 2015